Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Sách English idioms in use advanced

1424 181 Tải xuống

English idioms in use – advanced

English idioms in use - intermediate

2.1. Quyển sách này hướng tới đối tượng nào?

Khả năng sử dụng idioms chính xác và phù hợp cho thấy bạn có trình độ tiếng Anh cao cấp. Vì vậy, quyển sách này dành cho những bạn muốn đưa kiến ​​thức về thành ngữ lên một cấp độ cao hơn. Sách được biên soạn dựa trên nền tảng của quyển Intermediate, do vậy sẽ tốt hơn nếu bạn đã học quyển này trước đó.

Cuốn sách này trình bày với hơn 1000 thành ngữ hữu ích và thường gặp nhất trong các ngữ cảnh điển hình. Cuốn sách tham khảo và thực hành này xem xét lĩnh vực từ vựng – thành ngữ tiếng Anh đầy màu sắc và thú vị nhất. 

English idioms in use – advanced sẽ thu hút những sinh viên ở trình độ nâng cao muốn hiểu và sử dụng tiếng Anh thực sự được sử dụng bởi người bản ngữ và những sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi cấp cao hơn, chẳng hạn như CAE, CPE và IELTS. Hơn 1.000 thành ngữ hữu ích và thường gặp nhất mà người học có thể gặp phải được trình bày và thực hành trong các ngữ cảnh điển hình, vì vậy người học sử dụng cuốn sách này sẽ có hàng trăm thành ngữ ‘trong tầm tay’.

Tự vựng IELTS   
English idioms in use - intermediate
English idioms in use – advanced
Sách Oxford dictionary of idioms
Sách English Idioms in use

2.2. Nội dung sách English Idioms In Use

Sách gồm 60 units. Tương tự như quyển Intermediate, những trang bên trái sẽ giải thích các thành ngữ kèm ví dụ, còn những trang bên phải là bài tập thực hành. Các units được chia thành 7 phần:

  • Learning about idioms (Units 1-8): cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến thành ngữ nói chung, chẳng hạn như chúng là gì và làm thế nào để sử dụng chúng một cách chính xác.
  • Types of idiom (Units 9-13) phân tích những loại thành ngữ khác nhau.
  • Idioms from the topic area of … (Units 14-24) tập trung vào những thành ngữ có nguồn gốc từ các chủ đề khác nhau.
  • Idioms to talk about … (Units 25-38)  gồm các topics có thành ngữ thường được sử dụng.
  • Idioms used in … (Units 39-41) phân tích 3 lĩnh vực văn viết mà thường áp dụng các thành ngữ: Báo chí, Quảng cáo và Văn viết trang trọng.
  • Idioms used in conversation (Units 42-47) trình bày những thành ngữ phổ biến thường được sử dụng trong các cuộc hội thoại.
  • Idioms using these keywords (Units 48-60) nhóm các idioms theo từ khóa.

Bạn có thể xem trước File PDF ở đây và link tải bên dưới nhé:

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn