Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Mẹo cho dạng bài advantage outweigh disadvantage essay

1413 201 Tải xuống

Dạng bài: advantage outweigh disadvantage essay và một số mẹo cần biết

Câu hỏi Do advantage outweigh disadvantage? là một dạng câu hỏi phổ biến trong phanaf writing IELTS task 2. Mọi học sinh đều phải trải qua dạng câu hỏi này khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Dưới đây là một ví dụ về essay để luyện tập cho dạng essay này và một số típs để giúp bạn. 

Essay Question sample - Câu hỏi mẫu

In recent years, more and more people are choosing to read ebooks rather than paper books. 
Do the advantages outweigh the disadvantages?

Mẹo cho câu hỏi dạng Outweigh (vượt qua)

Để trả lời dạng câu hỏi này trong bài IELTS writing bạn cần phải:

1. Brainstorm ideas - tìm ý để giải thích làm rõ cho cả hai mặt của vấn đề

2. Dạng câu hỏi này đang hỏi về quan điểm của chính bạn

3. Trả lời câu hỏi Advantages - thuận lời hoặc disadvantages khó khăn phần nào quan trong nhất? Chọn disvantages hoặc advantages?

4. Đưa câu trả lời của bạn vào câu số 2 của phần mở bài

  • - Bạn có thể dùng từ "outweigh - vượt qua" trong phần introduction nếu bạn muôn
  • - Hoặc bạn đơn giản giải thích có nhiều hơn advantages hoặc disadvantages the quan điểm của bạn. 
  • - Tránh sử dụng những cụm đã học thuộc trước bởi vì giám khảo được đào tạo để phát hiện ra điều đó.

5. Mội đoạn văn paragraph nên đưa ra quan điểm để ủng hộ cho một bên của vấn đề

  • body 1 - advantages 
  • body 2 - disadvantages 
  • Hoặc ngược lại

6. Đoạn văn thứ 2 của phần body nên đưa ra quan điểm mà bạn ủng hộ

7. Tuyên bố lại quan điểm của bạn trong phần concludion kết bài một lần nữa nhưng chú ý phải sử dụng ngôn ngữ khác. 

Thật cẩn thận

Dạng bài outweigh essay không hoàn toàn tương tự với dạng bài advantages và disadvantages essay

Dạng bài này rất khác biệt so với dạng bài positive và negative (tích cực và tiêu cực) 

Một số đề xuất cho Writing task 2

 7 câu cần tránh trong IELTS writing task 2

 Dự đoán đề ielts writing task 2 questions 2021

 Xoá từ trong bài văn Essay Writing task 2

 Từ nối trong IELTS writing task 2 - Linking words for IETLS writing task 2

 IELTS Writing Task 2: Tips, words, Lessons, temple và Sample essay

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn